ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:   

Η άριστη γνώση, η εξειδίκευση, η εμπειρία, η ταχύτητα και η υπευθυνότητα μας, σας εξασφαλίζουν ένα σίγουρο και ποιοτικό αποτέλεσμα.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών διερμηνείας που περιλαμβάνει:
• Ψιθυριστή ή ″από και προς″ διερμηνεία
• Διαδοχική διερμηνεία
• Ταυτόχρονη διερμηνεία


Οι γλώσσες εργασίας είναι οι εξής:
• Από Ισπανικά σε Ελληνικά, Πορτογαλικά, Αγγλικά.
• Από Πορτογαλικά σε Ελληνικά, Ισπανικά, Αγγλικά.
• Από Ελληνικά σε Ισπανικά, Πορτογαλικά.
• Από Αγγλικά σε Ισπανικά, Πορτογαλικά.
• Από Ιταλικά σε Ισπανικά, Πορτογαλικά.


ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ:
Συνέδρια
Ημερίδες
Διημερίδες
Σεμινάρια
Συνεντεύξεις
Συνεντεύξεις Τύπου
Συμπόσια
Γενικές Συνελεύσεις
Συμβούλια
Επιχειρηματικές Συναντήσεις

Photo gallery


Video Gallery