ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:   

Οι μεταφράσεις που παρέχονται είναι επίσημες.

Οι γλώσσες εργασίας είναι οι εξής:
• Από Ισπανικά προς Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Αγγλικά.
• Από Ελληνικά προς Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Αγγλικά.
• Από Πορτογαλικά προς Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Αγγλικά.
• Από Ιταλικά σε Ελληνικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Αγγλικά.
• Από Αγγλικά σε Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά, Ιταλικά.


Η άριστη γνώση, η εξειδίκευση, η εμπειρία, η ταχύτητα και η υπευθυνότητα μας, σας εξασφαλίζουν ένα σίγουρο και ποιοτικό αποτέλεσμα. Όποιες κι αν είναι οι μεταφραστικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ESPAÑA έχει τη δυνατότητα να τις ικανοποιήσει:

Μεταφράσεις

Προσωπικών εγγράφων (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, διαβατήρια, πτυχία και τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, ιατρικές γνωματεύσεις, ιστορικό ασθενών…)
Εργασιών (φοιτητικών, κλπ)
Βιβλίων
Ιστοσελίδων
Δελτίων Τύπου
Κειμένων αθλητικού περιεχομένου
Άρθρων και ρεπορτάζ εφημερίδων και περιοδικών
Λογοτεχνικών κειμένων
Κειμένων πολιτισμού και τέχνης
Νομικών κειμένων
Ιατρικών κειμένων
Φαρμακευτικών κειμένων
Κειμένων γενικού περιεχομένου
Συμβολαίων
Καταστατικών
Συμβάσεων ανάθεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων
Οικονομικών κειμένων
Κειμένων πληροφορικής
Εμπορικών κειμένων
Ναυτιλιακών κειμένων
Αλληλογραφίας
Γαστρονομίας

Photo gallery


Video Gallery